Her er en oversikt over noe av det vi kan tilby:

-Rådgivning
-Stiftelser
-Rapportering
-Budsjettering
-Arbeid med Innovasjon Norge prosjekter og Skattefunn
-Prosjektrapportering
-Emisjoner
-Styrearbeid
-Aksjonæravtaler og kontrakter
-Årsoppgjør/likningspapirer
-Arbeid ifbm. Generalforsamlinger, Årsberetninger, Aksjonærregister
-Representasjon i styremøter med presentasjon av regnskap
-Kursing, forretningsplanutarbeidelse og strategisamlinger
-Regnskapstjenester